Wpływ tożsamości narodowej na sztukę

on

Czy zastanawiałeś się dlaczego w niektórych krajach, oddziaływanie sztuki na społeczeństwo jest większe niż w innych? Ten stan rzeczy, może być i często jest umocowany w kanonach danej kultury, jak i specyfice danego narodu, a w szczególności poziomu artykułowania wartości tj. poczucie przynależności narodowej, wspólnota historyczna tudzież wspólny język, jako nośnik tradycji. Splot wymienionych przez nas czynników – przynajmniej pośrednio determinuje nastawienie człowieka do sztuki. Galeria YVONNE DROPIŃSKI, powstała z myślą o ludziach pragnących, by choćby namiastka niekonwencjonalnego wytworu wyobraźni, znalazła odbicie w tym wszystkim co daje Ci fotografia artystyczna czy szerzej obrazy ze zdjęć.

W codziennym życiu nawet nie zastanawiamy się czym jest naród, mamy odczucie że po prostu jest i istnieje od zawsze. Przekonanie to jest sprzeczne z rzeczywistością, gdyż naród jako zbiorowość tworzył się na przestrzeni długotrwałych procesów historycznych. W początkowej fazie inicjowania się społeczeństw było zrównanie wszystkich wobec jednakowego prawa, następnie nastąpiła likwidacja podziałów stanowych co też zapoczątkowało proces budowania się świadomości narodowej, samookreślenia się jednostek i poczucia tożsamości. Formowanie się zbiorowości społeczeństwa przyśpieszył także rozwój języka mówionego i pisanego.

Pamiętajmy, że na skutek ciągłej migracji ludności nastąpiło rozerwanie istniejących więzi społecznych, którą można określić mianem „przynależności do swoich” Zjawisko to przyczyniło się do traktowania interesów zbiorowości makroskopowej, jako wspólnoty – mimo, iż nie wszyscy w zbiorowości utrzymują ze sobą wzajemne kontakty. Później zaczęto również zwracać uwagę i aspekty religijne.

Dwoma najważniejszymi czynnikami tworzącymi naród, jako zbiorowość społeczną jest przede wszystkim: Świadomość narodowa i wspólny język którym się posługujemy. Niepokojące może być to, że wśród wielu Polaków jest nikła świadomość narodowa (wiedza o charakterze dziejowo-historycznym, która przyczynia się do kształtowania narodu) przykładów na nikłą świadomość narodową mamy sporo przy okazji obchodu rocznic różnych wydarzeń narodowych, kiedy to my rodacy nie potrafimy określić dokładnych dat owych wydarzeń.

Kolejnymi czynnikami są także np. wspólnota kulturowa – w jej skład wchodzą cały dobytek narodowy: budowle, dorobek malarski, literacki, obrazy etc. Ostatnim czynnikiem jest kultura narodowa w skład jej wchodzą m.in. tradycje i obyczaje, które również niejednokrotnie zanikają lub zmieniają formę na skutek „fuzji” kulturowo-cywilizacyjnej, tradycje i obyczaje narodowe powinny być przekazywane z pokolenia na pokolenie, gdyż są one informacją o nas samych i zapewniają nam odrębność narodową.

Wykładnie narodu przytoczyli choćby:

Naród wg Szczepańskiego:

Naród jest to zbiorowość terytorialna o określonym składzie etnicznym, która w procesie dziejowym urzeczywistnia się jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym, i wyraża się w świadomości swych członków.

Naród wg Waldenberga:

Naród powstał z wielu grup etnicznych, jest wynikiem dociekań intelektualistów. Naród istnieje o tyle, o ile ludzie mają przekonanie o jego istnieniu oraz chęć przynależności do niego.

Naród wg Brubakera:

Narodem nazywamy ten zbiór ludzi, między którymi istnieje więź, u podstaw której leżą wartości. Nie jest on substancjonalnym bytem, lecz zdarzeniem, działaniem. Jest to zespół pewnych stanowisk w danym czasie i na danym miejscu.

Naród jako zbiorowość tworzyła się w skutek:

  • Procesów dziejowo-historycznych
  • Ukształtowaniu się wspólnej świadomości narodowej
  • Języka
  • Kultury, tradycji, obyczajów i obrzędów narodowych

Nowoczesne obrazy do biura dedykowane są dla prywatnych gospodarstw domowych, instytucji publicznych oraz firm – to doskonały sposób na pokazanie swej kulturowej wrażliwości, jak i „ducha ekspresji”, który może przekładać się na tzw. wrażliwość społeczną, a zarazem wzbudzać coraz większą empatię u potencjalnych oglądających duże obrazy ścienne!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *