Uniwersalizm wyznacznikiem sztuki?

on

Co do tego, że społeczeństwo ma strukturę wielowarstwową, nikt nie ma żadnych wątpliwości. Czy wiesz, że ta różnorodność stanowi ogromne przedpole do rozwoju sztuki? Zasadniczym tego powodem jest, to, iż to właśnie sztuka m.in. poprzez obrazy jest miejscem do wyrażania różnych stanów umysłu i usposobienia, każdej z „warstw” społecznych teraz i w przyszłości. To od ciebie zależy z jakim przekazem chcesz się identyfikować.

Nowoczesne obrazy w sztuce dają ci możliwość odszukania ważnych dla Ciebie wartości. Dzięki galerii YVONNE DROPIŃSKI, masz okazje wybrać fantastyczne obrazy do biura, które będą tworzyć niepowtarzalny klimat, budując zaufanie. Aby dobrze zrozumieć, jak ogromną przestrzeń daje Ci sztuka, konieczna jest dogłębna analiza pojęcia uniwersalizmu i jego potencjalnych zakresów – zatem do dzieła.

Uniwersalizm ontologiczny jest kontrastem indywidualizmu ontologicznego. Ten pierwszy zakłada istnienie określonych grup, reakcji, zachowań w sferze bytowej na rzecz określonych zbiorowości z zachowaniem nadrzędności ogółu społecznego nad indywidualnością danej jednostki. Natomiast indywidualizm ontologiczny artykułuje wyższość jednostki nad ogółem. Ważne wydają się być neontologiczne koncepcje podnoszące kwestie uniwersalizmu społecznego, jego szczegółowymi elementami są postawy, przekonania, poglądy, czynniki etniczne itp. Trzeba podkreślić, iż uniwersalizm w ujęciu neontologicznym odnalazł dość duże zastosowanie w filozofii chrześcijańskiej, czego wyraz dał np. Immanuel Kant.

Neontologiczny uniwersalizm stał się silnym bodźcem i implikatorem podstawowych idei podnoszonych w kwestii praw człowieka zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz w innych tego typu ponadnarodowych aktach prawnych. Pochylając się nad uniwersalizmem moralności bezwątpienia jest on obecny w każdym społeczeństwie i kulturze postrzeganej jako zbiorowość ogólna.

Co więcej – uniwersalizm moralny jest spoiwem bytowym dla społeczności i jego funkcjonowania w harmonii. Ponadto najważniejszym czynnikiem dla jednostki jest świadomość zachodzenia wspólnych interakcji i potrzeb między nimi. Zjawisko to sprzyja wypracowaniu pewnego optimum celowości i interesu uznanego za dążenie powszechne. Warto w tym miejscu przytoczyć maksymę Immanuela Kanta: „Postępuj według takiej maksymy, którą chciałbyś, aby stała się prawem powszechnym. Z tej maksymy wypływa prosta refleksja, iż zasady ogólne muszą zawierać zespół cech, przekonań tudzież idei akceptowalnych przez znaczną większość społeczną, nie wzbudzając przy tym wielu kontrowersji ze strony mniejszości.

Trzeba też dodać, iż wspólne dążenia przyjęte przez ogół wzmacniają poczucie solidarności i tożsamości społecznej, będących spoiwem ładu społecznego. Nie da się ukryć, że społeczeństwo nie jest tworem jednolitym, jest to twór składający się z warstw, z których niektóre ulegają również stratyfikacji w danej grupie. Dzięki przyjęciu odpowiednich norm uniwersalnych zdecydowanie łatwiej porównywać poziom życia grup społecznych przeciwdziałając wspomnianemu zjawisku stratyfikacji, zapewniając pewien stopień społecznego uniwersalizmu w sferze egzystencjalnej.

Uniwersalizm stoi tutaj na straży niebezpiecznego przesunięcia pewnych granic np. obyczajowości, wolności, prywatności i indywidualności osób, która mogła by stać się zagrożona wskutek podjętych ingerencji innych osób. np. sfera wolności skorelowana jest tak, aby nie godziła lub nawet pozbawiała wolności drugich.

Wyraź swoją wolność już dziś i zamów refleksyjne obrazy do biura już dziś, odkrywając magię sztuki wraz z naszą galerią!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *