Sztuka zwierciadłem moralności człowieka?

on

Co obrazy mówią o moralności?

Choć na ogół niewiele dotyczy jej w sposób bezpośredni, to niemal każdy obraz, może o niej traktować? Jak to się dzieje? Wystarczy spojrzeć na pozornie najzwyklejsze krajobrazy – widać w nich nastawienie twórcy do rzeczywistości po treści przekazu płynącego z ekspresji bądź impresji. Oglądając choćby fototapety, przypatrując się błękitowi nieba, widać emocje autora, analogicznie można zinterpretować m.in. kolorystykę, dobór barw czy też innych elementów opisujących świat przedstawiony oczami twórców. Okazuje się, że w dużej mierze jest to motywowane postrzeganiem rzeczywistości w wymiarze sensu stricto, jak i leżącą u gruntu moralności, z którą łączy się fotografia artystyczna.

Co, to są wartości moralne? najczytelniej możemy określić je, jako standardy, będące podwalinami naszych myśli, to one pomagają odpowiedzieć nam na pytanie: Kim jesteśmy, jak żyjemy oraz jak traktujemy świat i innych ludzi postępujących odmiennie. Wartości są czynnikiem kształtującym człowieka od wewnątrz, pomagają mu dokonać określonych wyborów. Wartości ułatwiają także wyjście z zapaści moralnej, kanon moralny to przede wszystkim cele, normy zachowań potwierdzone w życiu codziennym.

Czym zatem możemy opisać nihilizm?

Terminologia ma swe korzenie w języku łacińskim – „nihil”, oznacza – „nic”. Stanowisko filozoficzne negujące prawdę, dobro oraz byt, jako fundament poznania i istnienia czy postępowania. Chociaż termin „nihilizm” zdaje się nam być współczesny, dotyka on już XVIII wieku. Stało się to, za sprawą listu F. H Jacobiego do J. G Fichtego oraz pośrednio w tekście Jeana Paula. W minionym stuleciu nihilizm na trwałe zadomowił się w dyskursie filozoficznym, warto zatrzymać się przy dwóch kwestiach: Po pierwsze stał się i pozostaje jednym, ze zmianą kondycji aksjologicznych, stan ten dotyka współczesnego człowieka, który boryka się i podejmuje próby przewartościowania w obrębie nie tylko swojej moralności, ale także i światopoglądu.

Po drugie: Nihilizm możemy także postrzegać też, jako przekroczenie granic myślenia krytycznego – Istota nihilizmu była wznoszona przez wielu myślicieli tudzież literatów F. Kafka, Nietzsche, Dostojewski. Teoretycy nihilizmu nierzadko odmiennie go od siebie pojmowali, stąd wytworzyły się różnorodne prądy nihilizmu. Podstawową cechą nauk filozoficznych jest właśnie „swoboda ujmowania świata”. Myśliciel Nietzsche był autorem głośnej rozprawy o upodmiotowieniu istoty ludzkiej, aż po sprzeciw samej celowości i przyczynowości. Nihilizm cechuje pewna różnorodność koncentracji i stąd znane nam są różne jego typy:

  • nihilizm moralny – polega na subiektywizacji ocen,

  • nihilizm praw społeczno-polityczny.

Niccolò Machiavelli w swoim dziele zatytułowanym Polityka o moralności rozpatruje problemy dotyczące przestrzegania zachowań moralnych przez wszystkie jednostki w społeczeństwie. Myśliciel uważa, że spory ogół ludzi zachowuje się nieadekwatnie do panujących norm społecznych. Dochodzimy do pojęcia norma społeczna- Zbiór społecznie akceptowanych zachowań. Autor stwierdza, że większość ludzi stwarza sobie swoje własne „pole gry”, którym deprawują uczciwych i chcących żyć godnie, w zgodzie ze swoim własnym sumieniem zostaną „zmiażdżeni” przez ludzi, którzy są niedobrzy.

Nowoczesne obrazy do biura potrafią sporo powiedzieć o wartościach konkretnej marki tudzież zasadach bliskim u podstaw działania konkretnej instytucji, jak i obsługi petentów w oparciu o wysokie kanony moralne.

Chcesz umocnić wizerunek firmy bądź instytucji zwiększając poziom jej wiarygodności w oczach odbiorców? Sprawdź galerię Yvonne Dropiński i popraw wizerunek biura już teraz w rozsądnej cenie!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *